Zváračské a montážne práce pri výstavbe kotla vo Vasteras vo Švédsku