Zváračské a montážne práce pri montáži potrubných trás vo Švédsku