O nás2022-06-22T10:14:06+02:00

O spoločnosti

CZ MONT SK je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená 28.1.1997

CZ MONT SK s.r.o je spoločnosť, kde hlavným motívom jej vzniku bola snaha sústrediť sa na vysoko profesionálne kapacity všetkých kvalifikácií s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti montáže a opráv zariadení v energetike.

Preto môžeme ponúknuť montážne kapacity, ktoré počnúc vedením spoločnosti, cez technické, organizačno – riadiace, obchodné a robotnícke profesie majú dlhoročné znalosti a remeselnú zručnosť získanú pri generálnych opravách blokov s výkonmi aj nad 100 MW, z investičnej výstavby teplárenských a elektrárenských blokov, paroplynových cyklov a fluidných kotlov veľkých výkonov.

Z tohoto profilu sa automaticky odvíjajú aj skúsenosti z montáže oceľových konštrukcií, potrubných systémov i rôznych strojných zariadení. Tieto skúsenosti v spojení s potrebnou montážnou technológiou umožnili spoločnosti CZ MONT SK s.r.o získať vo veľmi krátkom čase všetky potrebné oprávnenia k montáži, opravám a rekonštrukciám kotlov všetkých výkonov, tlakových nádob stabilných, potrubných systémov a vyhradených plynových zariadení.

Všetky vyššie oprávnenia spoločnosť získala aj pre krajiny EU.

spoločnosť CZ MONT SK s.r.o ponúka svojim potencionálnym zákazníkom v spolupráci s autorizovanými inžinierskymi, projekčnými a konštrukčnými pracoviskami pôsobiacimi v oblasti veľkej a komunálnej energetiky, návrhy technických riešení a vlastnú realizáciu rekonštrukcií, úprav spaľovania, plynofikáciu a iné požadované vylepšenia ich energetických zdrojov.

spoločnosť disponuje v Leviciach skladovacími a výrobnými priestormi, kde je schopná uskladniť montážnu technológiu, potrebný réžijný materiál, ochranné pomôcky, zvarovacie materiály v zmysle zásad na ich uskladnenie. V týchto priestoroch uskutočňuje aj výrobu montážnych prípravkov, poprípade doplnkovú zámočnícku výrobu.

spoločnosť CZ MONT SK s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 1090, ISO 3834-2, SCC-P.

Riadenie kvality

Z vyššie uvedeného profilu spoločnosti vyplýva, že vieme ponúknuť:

 • rekonštrukcie, montáže, opravy a demontáže energetických blokov, včítane príslušnej dokumentácie (projekčnej, konštrukčnej, montážnej a kontrolnej), zaistenie dodávok ND a v prípade potreby aj stavebnú činnosť
 • montáže, demontáže a opravy potrubných systémov
 • montáže a demontáže oceľových konštrukcií
 • montáže a opravy vyhradených plynových zariadení (potrubné rozvody plynu, horáky, kompresorové stanice, redukčné stanice ap.)
 • žíhacie práce včítane zariadenia

Pre vyššie uvedené činnosti zabezpečujeme:

 • šéfmontérov
 • inšpektorov kvality
 • zváračský dozor ( euroing zvárania)
 • revíznych technikov pre tlakové, plynové, zdvíhacie a elektro zariadenia
 • skupinárov ( pre riadenie a odborné vykonanie prác )
 • zváračov:
  • pre oblúkové zváranie obalenou elektródov mat. tr. 11, 12, 15, 17
  • pre zváranie metódou TIG mat. tr. 12, 15, 17
  • pre zváranie metódou MIG, MAG v aktívnom ochrannom plyne
 • zámočníkov, montérov oceľových konštrukcií, potrubárov
 • špecialisti pre točivé stroje (mlyny, čerpadlá, luwo)
 • obrábačov kovov (sústružník, frézar, horizontkár)
 • elektrikárov (s oprávnením podľa vyhl. 74/96 úradu BP SR)

Pre uvedené profesie spoločnosť vlastní náradie, pomôcky pre zdvíhanie, montážne prípravky a ostatné vybavenie potrebné pre realizáciu montážnych prác.

Napíšte nám