Služby2019-02-19T08:52:46+01:00

Služby

Čo ponúkame:

 •     rekonštrukcie, montáže, opravy a demontáže energetických blokov, včítane príslušnej dokumentácie (projekčnej, konštrukčnej, montážnej),
 •     zaistenie dodávok ND a v prípade potreby aj stavebnú činnosť
 •     montáže, demontáže a opravy potrubných systémov
 •     montáže a demontáže oceľových konštrukcií
 •     montáže a opravy vyhradených plynových zariadení (potrubné rozvody plynu, horáky, kompresorové stanice, redukčné stanice ap.)
 •     prenájom žeriavov: LIEBHERR LTM1050/1, DEMAG AC25-CITY Class a TATRA AD20, pracovných plošín COMPACT 12
 •     žíhacie práce včítane zariadenia

Pre vyššie uvedené činnosti zabezpečujeme:

 •     šéfmontérov
 •     inšpektorov kvality
 •     zváračský dozor ( euroing zvárania)
 •     revíznych technikov pre tlakové, plynové, zdvíhacie a elektro zariadenia
 •     skupinárov ( pre riadenie a odborné vykonanie prác )
 •     zváračov:

– pre oblúkové zváranie obalenou elektródov mat. tr. 11, 12, 15, 17

– pre zváranie metódou TIG mat. tr. 12, 15, 17

– pre zváranie metódou MIG, MAG v aktívnom ochrannom plyne

 •     zámočníkov, montérov oceľových konštrukcií, potrubárov
 •     špecialistov pre točivé stroje (mlyny, čerpadlá, luwo)
 •     obrábačov kovov (sústružník, frézar, horizontkár)
 •     elektrikárov (s oprávnením podľa vyhl. 74/96 úradu BP SR)

Pre uvedené profesie spoločnosť vlastní náradie, pomôcky pre zdvíhanie, montážne prípravky a ostatné vybavenie potrebné pre realizáciu montážnych prác.