Zváračské a montážne práce pri generálnej revízii dvoch kotlov v KW Berlin