Zváračské a montážne práce pri výstavbe nového kotla v Magdeburgu, Nemecko