Zváračské a montážne práce na projekte KBIO v Espoo vo Físnku