Montáž potrubných trás pri výstavbe závodu v Kecskemét v Maďarsku