Montáž potrubných trás pri výstavbe výskumného objektu v Lund vo Švédsku