Montáž potrubných trás pri výstavbe výskumného objektu v Ortofta vo Švédsku