Montáž potrubných trás pri výstavbe závodu v Komárom v Maďarsku