Zváračské a montážne práce pri montáži potrubných trás v Pannon Foktő