referencie
Ref. Image hlavné referencie
Najvýznamnejšie projekty realizované spoločnosťou CZ MONT SK, s.r.o. ...

Zobraziť viac »

Ref. Image energetika a ekológia
V tomto segmente spoločnosť CZ MONT SK, s.r.o. realizuje 90% svojích výkonov.     ...

Zobraziť viac »

Ref. Image chémia a petrochémia
V tomto segmente CZ MONT SK, s.r.o. ralizuje najmä montáže potrubných systémov v rafinériách a celulózkach.       ...

Zobraziť viac »

Ref. Image mosty
V tomto segmente spolonosť CZ MONT SK, s.r.o. raelizuje hlavne montážne a demontážne práce oceľových konštrukcií mostov.   ...

Zobraziť viac »

Ref. Image priemysel a veľkostroje

V tomto segmente spolonosť CZ MONT SK, s.r.o. raelizuje hlavne montážne a demontážne práce technológií výrobných závodov.   ...

Zobraziť viac »

Ref. Image haly
V tomto segmente spolonosť CZ MONT SK, s.r.o. raelizuje hlavne montážne a demontážne práce oceľových konštrukcií výrobných hál a iných priemyselných objektov.   ...

Zobraziť viac »