Profil spoločnosti
Page Image

CZ MONT SK je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená 31.8.2001.

 

CZ MONT SK s.r.o je spoločnosť, kde hlavným motívom jej vzniku bola snaha sústrediť vysokoprofesionálne kapacity všetkých kvalifikácií s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti montáže a opráv zariadení v ťažkej energetike.

 

Preto môžeme ponúknuť montážne kapacity, ktoré počnúc vedením spoločnosti, cez technické, organizačno – riadiace, obchodné a robotnícke profesie majú dlhoročné znalosti a remeselnú zručnosť získanú pri generálnych opravách blokov s výkonmi aj nad 100 MW, z investičnej výstavby teplárenských a elektrárenských blokov, paroplynových cyklov a fluidných kotlov veľkých výkonov.

Z tohoto profilu sa automaticky odvíjajú aj skúsenosti z montáže oceľových konštrukcií, potrubných systémov i rôznych strojných zariadení. Tieto skúsenosti v spojení s potrebnou montážnou technológiou umožnili spoločnosti CZ MONT s.r.o získať vo veľmi krátkom čase všetky potrebné oprávnenia k montáži, opravám a rekonštrukciám kotlov všetkých výkonov, tlakových nádob stabilných, potrubných systémov a vyhradených plynových zariadení.

 

Všetky vyššie oprávnenia spoločnosť získala aj pre územie krajín EU.

Spoločnosť CZ MONT SK s.r.o ponúka svojim potencionálnym zákazníkom v spolupráci s autorizovanými inžinierskymi, projekčnými a konštrukčnými pracoviskami pôsobiacimi v oblasti veľkej a komunálnej energetiky, návrhy technických riešení a vlastnú realizáciu rekonštrukcií, úprav spaľovania, plynofikáciu a iné požadované vylepšenia ich energetických zdrojov.

Spoločnosť disponuje v Leviciach skladovacími a výrobnými priestormi, kde je schopná uskladniť montážnu technológiu, potrebný réžijný materiál, ochranné pomôcky, zvarovacie materiály v zmysle zásad na ich uskladnenie. V týchto priestoroch uskutočňuje aj výrobu montážnych prípravkov, poprípade doplnkovú zámočnícku výrobu.

 

Spoločnosť CZ MONT SK s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, EN ISO 3834-2, SCC, SCP.