Profil spoločnosti
Page Image

CZ MONT je súkromná spoločnosť, ktorá bola založená 31.8.2001.

 

CZ MONT s.r.o je spoločnosť, kde hlavným motívom jej vzniku bola snaha sústrediť vysokoprofesionálne kapacity všetkých kvalifikácií s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti montáže a opráv zariadení v ťažkej energetike.

 

Preto môžeme ponúknuť montážne kapacity, ktoré počnúc vedením spoločnosti, cez technické, organizačno – riadiace, obchodné a robotnícke profesie majú dlhoročné znalosti a remeselnú zručnosť získanú pri generálnych opravách blokov s výkonmi aj nad 100 MW, z investičnej výstavby teplárenských a elektrárenských blokov, paroplynových cyklov a fluidných kotlov veľkých výkonov.

Z tohoto profilu sa automaticky odvíjajú aj skúsenosti z montáže oceľových konštrukcií, potrubných systémov i rôznych strojných zariadení. Tieto skúsenosti v spojení s potrebnou montážnou technológiou umožnili spoločnosti CZ MONT s.r.o získať vo veľmi krátkom čase všetky potrebné oprávnenia k montáži, opravám a rekonštrukciám kotlov všetkých výkonov, tlakových nádob stabilných, potrubných systémov a vyhradených plynových zariadení.

 

Všetky vyššie oprávnenia spoločnosť získala aj pre územie krajín EU.

Spoločnosť CZ MONT s.r.o ponúka svojim potencionálnym zákazníkom v spolupráci s autorizovanými inžinierskymi, projekčnými a konštrukčnými pracoviskami pôsobiacimi v oblasti veľkej a komunálnej energetiky, návrhy technických riešení a vlastnú realizáciu rekonštrukcií, úprav spaľovania, plynofikáciu a iné požadované vylepšenia ich energetických zdrojov.

Spoločnosť disponuje v Leviciach skladovacími a výrobnými priestormi, kde je schopná uskladniť montážnu technológiu, potrebný réžijný materiál, ochranné pomôcky, zvarovacie materiály v zmysle zásad na ich uskladnenie. V týchto priestoroch uskutočňuje aj výrobu montážnych prípravkov, poprípade doplnkovú zámočnícku výrobu.

 

Spoločnosť CZ MONT s.r.o. je držiteľom certifikátu kvality EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, EN ISO 3834-2, SCC, SCP.