Hlavné referencie
Page Image

Najvýznamnejšie projekty realizované spoločnosťou CZ MONT SK, s.r.o.

Generálna oprava uhoľných kotlov K9 a K10 v PGE Belchatow

2015-2016

PGE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, burners, piping, buckstays. Mills armoring, duct of air and flue gases.   Mat

Viac »
Montáž CFB kotla spaľujúceho uhlie v AMEO v OSTRAVE

2015-2016

  ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice, Czech Republic   Parameters: 320tph steam, 248MWt, 10,5Mpa, 525°C   Installation complete new boiler, boiler internal

Viac »
Montáž CFB kotla v Dunaujvaros

2014-2015

  Hamburger Hungária Erömü Kft, Hungary   Parameters: 158MWt steam, 42MWe, 11,3Mpa, 520°C   Installation complete new biomass/coal fired boiler, boiler internal piping, air and flue gas duc

Viac »
Montáž CFB kotola spaľujúceho uhlie v Lovosiciach

2013-2015

Lovochemie a.s., Lovosice, Czech Republic   Parameters: 120t/h, 90MWt, 10MPa 535°C   Installation of new steel construction, complete new boiler, boiler piping, air and flue gas ducts, air and flue gas fans, HVAC,

Viac »
Generálna oprava uhoľných kotlov K11 a K12 v PGE Belchatow

2013-2014

PGE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, burners, piping, buckstays. Mills armoring, duct of air and flue gases.   Mat

Viac »
Montáž BFB kotla na biomasu v Jelgave

2012-2013

Fortum Heating Plant, Rupniecibas Iela 37 Jelgava, Latvia   Parameters: 140tph   Installation of new complete biomass boiler, boiler piping, air and flue gas ducts, air and flue gas fans, HVAC, environmental syste

Viac »
Generálna oprava uhoľného kotla K8 v PGE Belchatow

2012

PGE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, burners, piping, buckstays. Mills armoring, duct of air and flue gases.   Mat

Viac »
Generálna oprava uhoľného kotla K7 v PGE Belchatow

2012

PGE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, burners, piping, buckstays. Mills armoring, duct of air and flue gases.   Mat

Viac »
Montáž parného kotla na hnedé uhlie v Košiciach

2011-2012

TEKO a.s., Teplárenská 3, Košice, Slovakia   Parameters: 130tph, 13,64MPa, 540C   Assembly of new: complete boiler, piping, air and flue gas ducts, coal feeding, mills, boiler house steel

Viac »
Generálna oprava uhoľného kotla K5 v PGE Belchatow

2010

GE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, burners, pipings, Eco and Superheater bendings.   Materials: 13CrMo4 (1.7

Viac »
Generálna oprava uhoľného kotla K4 v PGE Belchatow

2009

PGE, SA, Elektrownia Belchatow, Poland   Parameters: 380MWe/1100tph, 18,7MPa, 550C   Assembly and repair of: membrane walls, hopper, piping, Eco and Superheater bendings. Materials: 13CrMo4 (1.7335), 10CrM

Viac »
Generálna oprava kotla K14 v Treboviciach

2009

  Dalkia, a.s., Elektrárna Třebovice, Elektrárenská ul. 5562/17, 709 74 Ostrava, Czech republic   Parameters: 220tph, 10,9MPa, 535C   Disassembly and assembly of pressure parts of boi

Viac »
Montáž nového kotla na biomasu v Plzni

2009-2010

Plzeňská teplárenská a.s. Doubravecká 2578/1, 304 10 PLZEŇ, Czech republic   Parameters: 44t/h, 6,7MPa, 495/145°C, 34MW, 11,5MWe   Assembly of steam boiler K7 and technologic

Viac »
Montáž nového kotla na hnedé uhlie v Otrokoviciach

2008

EON - Teplárna Otrokovice, Objízdná 1777, 76539 Otrokovice, Czech republic   Parameters: 125tph boiler, 9,32MPa, 540C General repair of boiler K3 boiler Disassembly and assembly of  Superhe

Viac »
Montáž nového 88tph coal fired cirkofluidného kotla(CFB)

2007-2008

Teplárna Tábor, a.s. U Cihelny 2128 390 02 Tábor, Czech republic   Parameters: 80tph, 6,3MPa, 465C   Assembly of new fluid combustion device: Boiler with output 80 t/h. Cy

Viac »
Montáž potrubia v 400MW Combined Cycle Power Plant, Tynagh, Ireland

2006-2007

TYNAGH ENERGY LIMITED, Ireland Piping installation in 400MW Combined Cycle Power Plant Parameters: HP line 13,69MPa Installation of connecting pipe for steam-gas cycle for following media: - Steam system: HP, HR, CR, IP, LP -

Viac »
Montáž parného kotla K8 v Teplárni Kolín

2003

Elektrárna KOLÍN, Tovární 21, 280 63 KOLÍN, Nowadays: Dalkia Kolín, a.s. Parameters: 100t/h, 4,3MPa, 440°C as follows: PS01 – Fuel feeding system PS02 – Boiler

Viac »