Chémia a petrochémia
Page Image

V tomto segmente CZ MONT SK, s.r.o. ralizuje najmä montáže potrubných systémov v rafinériách a celulózkach.

 

 

 

Názov: Salzgitter, Nemecko
Realizácia: 2/2017
Predmet: Montážne práce na tlakovom systéme kotlov
Odberateľ:
Názov: Porvoo, Fínsko
Realizácia: 4-5/2015
Predmet: Zváračské a montážne práce pri odstávke v rafinérii NESTE OIL
Odberateľ:
Názov: Slovnaft Bratislava, SK
Realizácia: 11/2014-3/2015
Predmet: Zváračské a montážne práce na potrubných systémoch novej prevádzky
Odberateľ:
Názov: Slovnaft Bratislava
Realizácia: 5-6/2014
Predmet: Montáž a demontáž spalinovodu
Odberateľ:
Názov: Slovnaft a.s.
Realizácia: 2004
Predmet: Montáž potrubia na akcii Polypropylén 3 a montážne a zváračské práce na reaktore Pure Bin
Odberateľ: HM Ostrava
Názov: SCP Ružomberok
Realizácia: 2003/2004
Predmet: Mon­tážne a zvaračské práce na stavbe granulačného kotla
Odberateľ: HM Ostrava
Názov: Litvínov, ČR
Realizácia: 2011
Predmet: Zváračské a montážne práce na potrubných systémoch
Odberateľ: PMP MONTEX
Názov: Rougen, Francúzko
Realizácia: 2009
Predmet: Montáž turbokompresorov
Odberateľ: Chemoproject
Názov: SLOVNAFT
Realizácia: 2008
Predmet: Zváračské a montážne práce na odstávke
Odberateľ: MONTEX, a.s.
Názov: Leopoldov
Realizácia: 2007
Predmet: Zváračské a montážne práce na potrubných systémoch
Odberateľ: MONTEX, a.s.
Názov: Litvínov, ČR
Realizácia: 2007
Predmet: Zváračské a montážne práce na potrubných systémoch
Odberateľ: MONTEX, a.s.
Názov: Rakúsko, Nemecko, Španielsko
Realizácia: 2006–2007
Predmet: Zváračské a montážne práce pri kompletacii nádrží
Odberateľ: KRESTA